Na vsebino
EN
5. 9. 2019

Lombardi Srl proti Comune di Auletta, Delta Lavori SpA, Msm Ingegneria Srl

C‑333/18

„Predhodno odločanje – Revizijski postopki oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje – Direktiva 89/665/EGS – Tožba za razveljavitev odločbe o oddaji javnega naročila, ki jo je vložil ponudnik, čigar ponudba ni bila sprejeta – Nasprotna tožba izbranega ponudnika – Dopustnost glavne tožbe v primeru utemeljenosti nasprotne tožbe“

 

 

 

Člen 1(1), tretji pododstavek, in (3) Direktive Sveta 89/665/EGS z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2007/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007, je treba razlagati tako, da nasprotuje temu, da se glavna tožba, ki jo je vložil ponudnik, ki ima interes za dodelitev določenega javnega naročila in ki mu je nastala škoda ali bi mu lahko nastala škoda z domnevno kršitvijo prava Unije na področju javnih naročil ali nacionalnih predpisov, s katerimi je to pravo preneseno, ter ki se nanaša na izključitev drugega ponudnika, razglasi za nedopustno na podlagi nacionalnih postopkovnih pravil ali sodne prakse, ki se nanašajo na obravnavo vzajemnih tožb na izključitev, ne glede na število udeleženih v postopku oddaje naročila in ne glede na število udeleženih, ki so vložili tožbe.

 

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: italijanščina.

Sodbe v angleščini ni.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran