Na vsebino
EN
11. 7. 2019

Telecom Italia SpA proti Ministero dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e Telecommunicazioni per l’Italia (Infrastel Italia) SpA

C‑697/17

Predhodno odločanje – Oddaja javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje – Direktiva 2014/24/EU – Člen 28(2) – Omejeni postopek – Gospodarski subjekti, povabljeni k predložitvi ponudbe – Potreba po ohranitvi pravne in stvarne identitete med kandidatom, ki je bil izbran v predizboru, in tistim, ki predloži ponudbo – Načelo enakega obravnavanja ponudnikov
 

 

 

Člen 28(2), prvi stavek, Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES je treba razlagati tako, da glede na zahtevo po pravni in stvarni identiteti med gospodarskimi subjekti, izbranimi v predizboru, in gospodarskimi subjekti, ki predložijo ponudbe, ne nasprotuje temu, da lahko v okviru omejenega postopka za oddajo javnega naročila kandidat, izbran v predizboru, ki se v skladu s sporazumom o združitvi, sklenjenim med fazo predizbora in fazo predložitve ponudb ter izvedenim po tej fazi predložitve, zaveže prevzeti drugega kandidata, izbranega v predizboru, predloži ponudbo.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: italijanščina.

Sodbe v angleščini ni.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran