Na vsebino
EN
19. 6. 2019

Meca Srl proti Comune di Napoli

C‑41/18

Predhodno odločanje – Javna naročila – Direktiva 2014/24/EU – Člen 57(4)(c) in (g) – Javno naročanje storitev – Neobvezni razlogi za izključitev iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila – Hujša kršitev poklicnih pravil, s katero je omajana integriteta gospodarskega subjekta – Odstop od prejšnje pogodbe zaradi pomanjkljivosti pri njenem izpolnjevanju – Izpodbijanje pred sodiščem, ki naročniku preprečuje oceniti kršitev pogodbene obveznosti, dokler se ne konča sodni postopek

 

 

Člen 57(4)(c) in (g) Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalni zakonodaji, v skladu s katero vložitev tožbe zoper odločbo o odstopu od pogodbe o izvedbi javnega naročila, ki jo je javni naročnik sprejel zaradi precejšnjih pomanjkljivosti pri izvedbi tega naročila, javnemu naročniku, ki razpiše nov postopek oddaje javnega naročila, preprečuje, da bi v fazi izbire ponudnikov kakor koli preučil zanesljivost ponudnika, na katerega se ta odstop od pogodbe nanaša.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: italijanščina.

Sodbe v angleščini ni.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran