Na vsebino
EN
6. 6. 2019

P. M., N. G.d.M., P. V.d.S. proti Ministerraad

C‑264/18

Predhodno odločanje – Postopki za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev – Direktiva 2014/24/EU – Člen 10(c) in (d)(i), (ii) in (v) – Veljavnost – Področje uporabe – Izključitev storitev na področju arbitraže in spravnih postopkov ter nekaterih pravnih storitev – Načeli enakega obravnavanja in subsidiarnosti – Člena 49 in 56 PDEU

 

 

Pri preučitvi vprašanja ni bil ugotovljen noben element, ki bi vplival na veljavnost določb člena 10(c) in (d)(i), (ii) in (v) Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES glede na načeli enakega obravnavanja in subsidiarnosti ter glede na člena 49 in 56 PDEU.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: nizozemščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran