Na vsebino
EN
19. 2. 2019

Cooperativa Animazione Valdocco Soc. coop. soc. Impresa Sociale Onlus proti Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo

C-54/18

Predhodno odločanje — Javna naročila — Revizijski postopki — Direktiva 89/665/ES — Člena 1 in 2c — Zahtevki za revizijo zoper odločitve o dovolitvi udeležbe ali o izključitvi ponudnikov — Roki za vložitev zahtevkov za revizijo — Prekluzivni rok 30 dni — Nacionalna ureditev, ki izključuje možnost, da se nezakonitost odločitve o dovolitvi udeležbe uveljavlja v okviru zahtevka za revizijo zoper poznejše akte — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Člen 47 — Pravica do učinkovitega sodnega varstva

 

 

1. Direktivo Sveta 89/665/EGS z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014, zlasti njena člena 1 in 2c v povezavi s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, je treba razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni ureditvi, kot je ta iz postopka v glavni stvari, ki določa, da je treba zahtevke za revizijo zoper odločitve javnih naročnikov o dovolitvi udeležbe ali izključitvi iz postopkov za oddajo javnih naročil vložiti v prekluzivnem roku 30 dni od njihove sporočitve zainteresiranim strankam, če tako sporočene odločitve vsebujejo upoštevno obrazložitev, ki zainteresiranim strankam omogoči, da se seznanijo ali se lahko seznanijo s kršitvijo prava Unije, ki jo zatrjujejo


2. Direktivo 89/665, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2014/23, zlasti njena člena 1 in 2c v povezavi s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, je treba razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni ureditvi, kot je ta iz postopka v glavni stvari, ki določa, da če se zahtevek za revizijo zoper odločitve javnih naročnikov o dovolitvi udeležbe ponudnikov v postopku za oddajo javnih naročil ne vloži v prekluzivnem roku 30 dni od njihove sporočitve, zainteresirane stranke nezakonitosti navedenih odločitev v okviru zahtevkov za revizijo zoper poznejše akte in zlasti zoper odločitve o oddaji javnega naročila ne morejo več uveljavljati, pod pogojem, da se je mogoče na tako prekluzijo zoper navedene zainteresirane stranke sklicevati le, če so se prek navedene sporočitve seznanile ali lahko seznanile z nezakonitostjo, ki jo zatrjujejo.        

 

 

Sklep v slovenščini.

Jezik postopka: italijanščina.

Sklep v angleščini.

Sklep v francoščini.

Sklep v italijanščini.

Sklep v madžarščini.

Sklepa v nemščini.


Natisni stran