Na vsebino
EN
8. 5. 2019

Stadt Euskirchen proti Rhenus Veniro GmbH & Co. KG

C‑253/18

Predhodno odločanje – Promet – Javne storitve železniškega in cestnega potniškega prevoza – Uredba (ES) št. 1370/2007 – Člen 5(1) in (2) – Neposredna sklenitev – Pogodbe o izvajanju javne službe avtobusnega in tramvajskega potniškega prevoza – Pogoji – Direktiva 2014/24/EU – Člen 12 – Direktiva 2014/25/EU – Člen 28

 

 

Člen 5(2) Uredbe (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 1107/70 je treba razlagati tako, da se ne uporablja za neposredno sklenitev pogodb, ki se nanašajo na javne storitve avtobusnega prevoza in ki nimajo oblike koncesijskih pogodb v smislu Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: nemščina.

Sodbe v angleščini ni.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran