Na vsebino
EN
2. 5. 2019

Lavorgna Srl proti Comune di Montelanico, Comune di Supino, Comune di Sgurgola, Comune di Trivigliano

C‑309/18

Predhodno odločanje – Javno naročanje – Direktiva 2014/24/EU – Stroški delovne sile – Avtomatična izključitev ponudnika, ki v ponudbi ni ločeno navedel navedenih stroškov – Načelo sorazmernost

 

 

Načela pravne varnosti, enakega obravnavanja in preglednosti, kakor so določena v Direktivi 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES, je treba razlagati tako, da ne nasprotujejo nacionalni ureditvi, kakršna je ta iz postopka v glavni stvari, v skladu s katero se ekonomska ponudba, predložena v postopku za oddajo javnega naročila, ker stroški delovne sile v njej niso navedeni ločeno, izključi brez možnosti uporabe postopka s pozivom k dopolnitvi predloženih dokumentov, tudi če obveznost ločene navedbe teh stroškov ni bila opredeljena v razpisni dokumentaciji, če sta ta pogoj in ta možnost izključitve jasno določena v nacionalni ureditvi v zvezi s postopkom javnega naročanja, na katero je bilo v tej dokumentaciji izrecno napoteno. Če pa določbe javnega razpisa ponudnikom ne omogočajo, da te stroške navedejo v ekonomskih ponudbah, je treba načeli preglednosti in sorazmernosti razlagati tako, da ne nasprotujeta dejstvu, da se ponudnikom dopusti, da uredijo svoj položaj in da v roku, ki ga določi javni naročnik, izpolnijo obveznosti iz nacionalne ureditve na tem področju.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: italijanščina.

Sodbe v angleščini ni.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran