Na vsebino
EN
4. 4. 2019

Allianz Vorsorgekasse AG

C-699/17

Predhodno odločanje – Javna naročila – Sklenitev pogodb o pristopu v podjetniški sklad za socialno varstvo, ki je pristojen za upravljanje prispevkov vzajemne pomoči – Sklenitev, za katero se zahteva soglasje zaposlenih ali njihovega zastopstva – Direktiva 2014/24/EU – Člena 49 in 56 PDEU – Načeli enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije – Zahteva po preglednosti

 

 

 

Člena 49 in 56 PDEU, načeli enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije ter zahtevo po preglednosti je treba razlagati tako, da se uporabljajo za sklenitev pogodbe o pristopu med delodajalcem, ki je oseba javnega prava, in podjetniškim skladom za socialno varstvo, v zvezi z upravljanjem in investiranjem prispevkov, namenjenih financiranju odpravnin, ki se izplačajo zaposlenim tega delodajalca, kljub temu, da sklenitev take pogodbe ni odvisna izključno od volje tega delodajalca, temveč je potrebna privolitev bodisi delavcev bodisi sveta delavcev.

 

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: nemščina.

Sodbe v angleščini ni.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran