Na vsebino
EN
21. 3. 2019

Rhein‑Sieg‑Kreis proti Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH, BVR Busverkehr Rheinland GmbH

C‑266/17

Združeni zadevi C‑266/17 Rhein‑Sieg‑Kreis proti Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH, BVR Busverkehr Rheinland GmbH in C‑267/17 Rhenus Veniro GmbH & Co. KG proti Kreis Heinsberg.

 

 

Predhodno odločanje – Promet – Javne storitve železniškega in cestnega potniškega prevoza – Uredba (ES) št. 1370/2007 – Člen 5(1) in (2) – Neposredna oddaja – Pogodbe o izvajanju storitev avtobusnega ali tramvajskega javnega potniškega prevoza – Pogoji – Direktiva 2004/17/ES – Direktiva 2004/18/ES

 

 

Člen 5(2) Uredbe (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza se ne uporablja za neposredno sklepanje pogodb za javne storitve avtobusnega prevoza, ki niso oblikovane kot koncesijske pogodbe za storitve v smislu Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev in Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: nemščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran