Na vsebino
EN
21. 3. 2019

Falck Rettungsdienste GmbH, Falck A/S proti Stadt Solingen

C-465/17

Predhodno odločanje – Javno naročanje – Direktiva 2014/24/EU – Člen 10(h) – Posebne izključitve za naročila storitev – Storitve civilne obrambe, civilne zaščite in preprečevanja nevarnosti – Neprofitne organizacije ali združenja – Storitve prevoza bolnikov z reševalnimi vozili – Kvalificirani prevoz bolnikov

 

 

1.      Člen 10(h) Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES je treba razlagati tako, da v njem določena izjema od uporabe pravil o javnem naročanju zajema tako oskrbo in nego oseb, ki potrebujejo nujno zdravljenje, v nujnem reševalnem vozilu, ki ju izvaja strokovni zdravstveni reševalec/certificirani zdravstveni reševalec, ki se uvršča pod kodo CPV [Common Procurement Vocabulary (enotni besednjak javnih naročil)] 75252000-7 (storitve reševalnih služb), kot tudi kvalificirani prevoz bolnikov, ki poleg prevoza vključuje oskrbo in nego bolnikov v nenujnem reševalnem vozilu, ki ju izvaja certificirani zdravstveni reševalec ob pomoči zdravstvenega reševalca pomočnika, ki se uvršča pod kodo CPV 85143000-3 (storitve reševalnih vozil), če gre za ta kvalificirani prevoz bolnikov, ki ga dejansko izvaja osebje, ki je ustrezno usposobljeno na področju dajanja prve pomoči, in ki se nanaša na bolnika, pri katerem obstaja tveganje poslabšanja njegovega zdravstvenega stanja med tem prevozom.

2.      Člen 10(h) Direktive 2014/24 je treba razlagati na eni strani tako, da nasprotuje temu, da se humanitarne organizacije, ki imajo na podlagi nacionalnega prava status organizacij civilne zaščite in civilne obrambe, štejejo za „neprofitne organizacije ali združenja“ v smislu te določbe, če priznanje statusa humanitarne organizacije z nacionalno zakonodajo ni pogojeno s pridobitnim ciljem, in na drugi strani tako, da se organizacije ali združenja, katerih cilj je opravljanje socialnih nalog, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo in ki morebitni dobiček vložijo nazaj v uresničevanje cilja organizacije ali združenja, štejejo za „nepridobitne organizacije ali združenja“ v smislu navedene določbe.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: nemščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran