Na vsebino
EN
21. 3. 2019

Mobit Soc. cons. arl proti Regione Toscana

C‑350/17

Združeni zadevi C-350/17 Mobit Soc. cons. arl proti Regione Toscana in C-351/17 Autolinee Toscane SpA  proti Mobit Soc. cons. arl

 

 

Predhodno odločanje – Uredba (ES) št. 1370/2007 – Javne storitve železniškega in cestnega potniškega prevoza – Člen 5 – Sklepanje pogodb o izvajanju javne službe – Člen 5(2) – Neposredna sklenitev – Pojem ,notranji izvajalec‘ – Organ, ki izvaja podoben nadzor – Člen 8(2) – Prehodna ureditev – Potek roka za neposredno sklenitev

 

 

Člen 5 in člen 8(2) Uredbe št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 1107/70 je treba razlagati tako, da se člen 5 te uredbe ne uporablja za postopek sklenitve pogodbe, izveden pred 3. decembrom 2019, tako da pristojni organ, ki z odločbo o podelitvi, s katero konča za konkurenco odprt razpisni postopek, pred tem datumom podeli koncesijsko pogodbo o izvajanju javnih storitev lokalnega cestnega potniškega prevoza, ni dolžan spoštovati navedenega člena 5.        

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: italijanščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran