Na vsebino
EN
19. 12. 2018

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl proti Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valcamonica - Sebino (ASST) in drugim

C‑216/17

 „Predhodno odločanje – Direktiva 2004/18/ES – Člen 1(5) – Člen 32(2) – Oddaja javnih naročil gradenj, blaga in storitev – Okvirni sporazumi – Klavzula o razširitvi okvirnega sporazuma na druge naročnike – Načeli preglednosti in enakega obravnavanja gospodarskih subjektov – Nedoločitev količine prihodnjih javnih naročil ali določitev s sklicevanjem na običajne potrebe naročnikov, ki niso podpisniki okvirnega sporazuma – Prepoved“

 

 

Člen 1(5) in člen 32(2), četrti pododstavek, Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev je treba razlagati tako, da:

–        naročnik lahko deluje v svojem imenu in v imenu drugih, jasno opredeljenih naročnikov, ki niso neposredno stranke okvirnega sporazuma, če so spoštovane zahteve po javnem objavljanju in pravni varnosti in s tem preglednosti, ter

–        je izključeno, da naročniki, ki niso podpisniki tega okvirnega sporazuma, ne določijo količine storitev, ki jih bodo lahko zahtevali ob oddaji naročil v okviru njegovega izvrševanja, ali jo določijo s sklicevanjem na svoje običajne potrebe, saj bi se sicer kršili načeli preglednosti in enakega obravnavanja gospodarskih subjektov, zainteresiranih za sklenitev navedenega okvirnega sporazuma.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: italijanščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran