Na vsebino
EN
25. 10. 2018

Anodiki Services EPE proti GNA, O Evangelismos – Ofthalmiatreio Athinon – Polykliniki, Geniko Ogkologiko Nosokomeio Kifisias – (GONK) „Oi Agioi Anargyroi“

C‑260/17

„Predhodno odločanje – Javna naročila – Direktiva 2014/24/EU – Člen 10(g) – Izključitve iz področja uporabe – Pogodbe o zaposlitvi – Pojem – Odločitve bolnišnic javnega prava, da sklenejo pogodbe o zaposlitvi za določen čas za potrebe gostinskih storitev, razdeljevanja obrokov in čiščenja – Direktiva 89/665/EGS – Člen 1 – Pravica do pritožbe“

 

 

1.      Člen 10(g) Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/2170 z dne 24. novembra 2015, je treba razlagati tako, da pod pojem „pogodbe o zaposlitvi“ iz te določbe spadajo pogodbe o zaposlitvi, kot so te v postopku v glavni stvari, in sicer individualne pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki se sklenejo z osebami, izbranimi na podlagi objektivnih meril, kot so trajanje brezposelnosti, prejšnje izkušnje in število otrok, ki jih te osebe vzdržujejo.

2.      Določbe Direktive 2014/24, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo 2015/2170, člena 49 in 56 PDEU, načela enakega obravnavanja, preglednosti in sorazmernosti ter člena 16 in 52 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah se ne uporabljajo za odločitve javnega organa, da sklene pogodbe o zaposlitvi, kakršne so te v postopku v glavni stvari, za opravljanje nekaterih obveznosti javnega interesa.

3.      Člen 1(1) Direktive 89/665/EGS Sveta z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014, je treba razlagati tako, da je odločitev naročnika, da s fizičnimi osebami sklene pogodbe o zaposlitvi za opravljanje nekaterih storitev brez uporabe postopka oddaje javnih naročil v skladu z Direktivo 2014/24, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo 2015/2170, ker po njegovem mnenju te pogodbe ne spadajo na področje uporabe te direktive, lahko predmet tožbe na podlagi navedene določbe, ki jo vloži gospodarski subjekt, ki bi imel interes sodelovati v postopku javnega naročila, ki ima isti predmet kot navedene pogodbe, in ki meni, da te spadajo na področje uporabe navedene direktive.

 

  

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: grščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran