Na vsebino
EN
25. 10. 2018

„Roche Lietuva“ UAB

C‑413/17

 „Predhodno odločanje – Javna naročila dobave medicinskega diagnostičnega materiala in naprav – Direktiva 2014/24/EU – Člen 42 – Oddaja – Diskrecijska pravica javnega naročnika – Natančna določitev tehničnih specifikacij“

 

 

 

Člena 18 in 42 Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES je treba razlagati tako, da javnemu naročniku pri določitvi tehničnih specifikacij javnega razpisa za nakup medicinskega blaga ne nalagata, da načeloma zagotovi prevlado bodisi pomembnosti individualnih značilnosti medicinskih naprav bodisi pomembnosti rezultata delovanja teh naprav, temveč zahtevata, da sta s tehničnimi specifikacijami kot celoto spoštovani načeli enakega obravnavanja in sorazmernosti. Predložitveno sodišče mora oceniti, ali v sporu, ki mu je predložen, zadevne tehnične specifikacije izpolnjujejo te zahteve.        

 

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: litovščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran