Na vsebino
EN
19. 4. 2018

Oftalma Hospital Srl proti Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi (CIOV), Regione Piemonte

C‑65/17

„Predhodno odločanje – Javna naročila storitev – Socialne in zdravstvene službe – Oddaja brez upoštevanja pravil o oddaji javnih naročil – Nujnost spoštovanja načel preglednosti in enakega obravnavanja – Pojem ,gotov čezmejni interes‘ – Direktiva 92/50/EGS – Člen 27“

 

 

1.      Kadar se dodeli javno naročilo storitev, ki spada na področje uporabe člena 9 Direktive Sveta 92/50/EGS z dne 18. junija 1992 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil, kakor je bila spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 97/52/ES z dne 13. oktobra 1997, in za katero zato načeloma veljata zgolj člena 14 in 16 te direktive, je naročnik kljub temu dolžan spoštovati temeljna pravila in splošna načela Pogodbe DEU, zlasti načeli enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije na podlagi državljanstva ter obveznost preglednosti, ki iz tega izhaja, če ima to naročilo ob oddaji gotov čezmejni interes, kar pa mora preveriti predložitveno sodišče.

2.      Člen 27(3) Direktive 92/50 je treba razlagati tako, da se ne uporablja za javna naročila storitev iz Priloge I B k tej direktivi.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: italijanščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran