Na vsebino
EN
19. 4. 2018

ConsorzioCatania Multiservizi SpA, Catania Multiservizi SpA proti Rete Ferroviaria Italiana SpA

C‑152/17

„Predhodno odločanje – Postopki za oddajo javnih naročil v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev –Direktiva 2004/17/ES – Obveznost spremembe cene po oddaji javnega naročila – Neobstoj take obveznosti v Direktivi 2004/17/ES ali ki bi izhajala iz splošnih načel, na katerih temeljita člen 56 PDEU in Direktiva 2004/17/ES – Storitve čiščenja in vzdrževanja, povezane z dejavnostjo železniškega prometa – Člen 3(3) PEU – Členi 26, 57, 58 in 101 PDEU – Neobstoj zadostnih pojasnil glede dejanskega okvira spora o glavni stvari in razlogov za utemeljitev potrebe po odgovoru na vprašanja za predhodno odločanje – Nedopustnost – Člen 16 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Določbe nacionalnega prava, s katerimi se pravo Unije ne izvaja – Nepristojnost“

 

 

Direktivo 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 1251/2011 z dne 30. novembra 2011, in splošna načela, na katerih temelji, je treba razlagati tako, da ne nasprotujejo pravilom nacionalnega prava, kot so ta iz zadeve v glavni stvari, ki ne določajo možnosti periodične spremembe cen po tem, ko je javno naročilo v sektorjih, na katere se nanaša ta direktiva, že oddano.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: italijanščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran