Na vsebino
EN
20. 3. 2018

Evropska komisija proti Republiki Avstriji

C‑187/16

„Neizpolnitev obveznosti države – Direktivi 92/50/EGS in 2004/18/ES – Javna naročila storitev – Državna tiskarna – Izdelovanje osebnih dokumentov in drugih uradnih dokumentov – Oddaja naročil podjetju zasebnega prava brez predhodnega postopka za oddajo javnega naročila – Posebni varnostni ukrepi – Zaščita bistvenih interesov držav članic“

 

 

1.      Republika Avstrija s tem, da je naročila storitev za izdelavo biometričnih potnih listov, potnih listov v nujnih primerih, osebnih izkaznic, dovoljenj za pirotehniko, vozniških dovoljenj v velikosti kreditne kartice in prometnih dovoljenj v velikosti kreditne kartice neposredno oddala družbi Österreichische Staatsdruckerei GmbH, ne da bi izvedla javni razpis na ravni Evropske unije, in s tem, da je ohranila v veljavi nacionalne določbe, ki od javnih naročnikov zahtevajo, da ta naročila storitev, ne da bi izvedli javni razpis na ravni Unije, oddajo neposredno tej družbi, ni izpolnila obveznosti iz členov 4(2) in 8 Direktive Sveta 92/50/EGS z dne 18. junija 1992 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil storitev v povezavi s členi od 11 do 37 te direktive ter iz členov 14 in 20 Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev v povezavi s členi od 23 do 55 te direktive.

2.      V preostalem se tožba zavrne.

3.      Republika Avstrija nosi svoje stroške ter štiri petine stroškov Evropske komisije. Komisija nosi eno petino svojih stroškov.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: nemščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran