Na vsebino
EN
8. 2. 2018

Lloyd’s of London proti Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria

C‑144/17

„Predhodno odločanje – Javna naročila – Člena 49 in 56 PDEU – Direktiva 2004/18/ES – Razlogi za izključitev iz sodelovanja pri javnem razpisu – Zavarovalne storitve – Sodelovanje več skupin podjetij družbe Lloyd’s of London pri istem javnem razpisu – Podpis generalnega zastopnika družbe Lloyd’s of London za zadevno državo na ponudbah – Načela preglednosti, enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije – Sorazmernost“

 

 

Načela preglednosti, enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije, ki izhajajo iz členov 49 in 56 PDEU ter ki so navedena v členu 2 Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev, je treba razlagati tako, da ne nasprotujejo ureditvi države članice, kakršna je ta v postopku v glavni stvari, ki ne dopušča izključitve dveh „syndicates“ družbe Lloyd’s of London iz sodelovanja pri istem postopku oddaje javnega naročila zavarovalnih storitev zgolj zato, ker je njuni ponudbi podpisal generalni zastopnik družbe Lloyd’s of London za to državo članico, omogoča pa, nasprotno, da se ju izključi, če je na podlagi nedvoumnih dokazov razvidno, da njuni ponudbi nista bili oblikovani neodvisno.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: italijanščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran