Na vsebino
EN
14. 9. 2017

Casertana Costruzioni Srl proti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania e del Molise, Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo – A.R.Ca.Di.S.

C‑223/16

  „Predhodno odločanje – Direktiva 2004/18/ES – Člena 47(2) in 48(3) – Ponudnik, ki se sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov za izpolnitev zahtev javnega naročnika – Izguba zahtevane zmogljivosti teh subjektov – Nacionalna ureditev, ki določa izključitev ponudnika iz postopka javnega razpisa in dodelitev naročila konkurentu“

 

 

Člena 47(2) in 48(3) Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev je treba razlagati tako, da ne nasprotujeta nacionalni zakonodaji, ki izključuje možnost gospodarskega subjekta, ki sodeluje v postopku javnega razpisa, da zamenja podporno podjetje, ki je po oddaji ponudbe tega gospodarskega subjekta prenehalo izpolnjevati zahteve glede usposobljenosti, zaradi česar je ta gospodarski subjekt avtomatično izključen.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: italijanščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran