Na vsebino
EN
8. 6. 2017

Medisanus d.o.o. proti Splošni bolnišnici Murska Sobota

C‑296/15

 „Predhodno odločanje – Javna naročila – Zdravila za uporabo v humani medicini – Direktiva 2004/18/ES – Člen 2 in člen 23(2) in (8) – Člena 34 in 36 PDEU – Javno naročilo za preskrbo bolnišnice – Nacionalna ureditev, ki zahteva prednost preskrbe bolnišnic z zdravili, izdelanimi iz nacionalne plazme – Načelo enakega obravnavanja“

 

 

Člen 2 in člen 23(2) in (8) Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev ter člen 34 PDEU v povezavi s členom 36 PDEU je treba razlagati tako, da nasprotujejo določbi razpisne dokumentacije glede javnega naročila, ki v skladu z zakonodajo države članice, ki velja za naročnika, zahteva, da so zdravila iz plazme, ki so predmet zadevnega javnega naročila, izdelana iz plazme, zbrane v tej državi članici.

 

 

Sodba v slovenščini.    

Jezik postopka: slovenščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran