Na vsebino
EN
10. 11. 2016

Edra Costruzioni Soc. coop., Edilfac Srl proti Comune di Maiolati Spontini

C‑140/16

"Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Javna naročila — Direktiva 2004/18/ES — Direktiva 2014/24/EU — Sodelovanje na javnem razpisu — Ponudnik, ki v ponudbi ni navedel stroškov podjetja v zvezi z varnostjo pri delu — Obveznost te navedbe, ki izhaja iz sodne prakse — Izključitev iz postopka oddaje javnega naročila brez možnosti odprave te pomanjkljivosti"

 

 

Načelo enakega obravnavanja in obveznost preglednosti, kakor se izvajata z Direktivo 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev, je treba razlagati tako, da nasprotujeta temu, da se iz postopka oddaje javnega naročila izključi ponudnik, ker ni spoštoval obveznosti, da v ponudbi ločeno navede stroške podjetja v zvezi z varnostjo pri delu – to nespoštovanje se sankcionira z izključitvijo iz postopka – ki ne izhaja izrecno iz dokumentov naročila ali nacionalne zakonodaje, ampak iz razlage te zakonodaje in sistema zapolnjevanja praznin v navedenih dokumentih, ki ju poda nacionalno sodišče, ki odloča na zadnji stopnji. Načeli enakega obravnavanja in sorazmernosti je prav tako treba razlagati tako, da ne nasprotujeta temu, da se takemu ponudniku odobri možnost, da odpravi pomanjkljivost in zadosti navedeni obveznosti v roku, ki ga določi naročnik.

 

 

Sklepa ni v slovenščini.

Jezik postopka: italijanščina.

Sklepa ni v angleščini.

Sklep v francoščini.

Sklep v italijanščini.

Sklepa ni v madžarščini.

Sklepa ni v nemščini.


Natisni stran