Na vsebino
EN
21. 12. 2016

Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung GesmbH und Caverion Österreich GmbH proti Universität für Bodenkultur Wien, VAMED Management und Service GmbH Co KG in Wien

C‑355/15

„Predhodno odločanje – Javna naročila – Direktiva 89/665/EGS – Revizijski postopki oddaje javnih naročil – Člen 1(3) – Pravni interes – Člen 2a(2) – Pojem ,zadevni ponudnik‘ – Pravica ponudnika, ki ga je naročnik dokončno izključil, do revizije naknadne odločbe o oddaji naročila“
 Člen 1(3) Direktive Sveta 89/665/EGS z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2007/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007, je treba razlagati tako, da ne nasprotuje temu, da se ponudniku, ki je bil izključen iz postopka oddaje javnega naročila z odločbo naročnika, ki je postala dokončna, zavrne dostop do revizije zoper odločitev o oddaji zadevnega javnega naročila in sklenitev pogodbe, če sta ponudbi predložila le ta izključeni in izbrani ponudnik ter če ta izključeni ponudnik trdi, da bi bilo treba izključiti tudi ponudbo izbranega ponudnika.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: nemščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran