Na vsebino
EN
10. 11. 2016

Ciclat Soc. coop. proti Consip SpA, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

C-199/15

„Predhodno odločanje – Direktiva 2004/18/ES – Člen 45 – Člena 49 in 56 PDEU – Javna naročila – Pogoji za izključitev iz postopka javnega naročila gradenj, blaga in storitev – Obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost – Enotni dokument, ki dokazuje, da so bili socialni prispevki pravilno plačani – Odprava nepravilnosti“

 


Člen 45 Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev je treba razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni zakonodaji, kakršna je v postopku v glavni stvari, ki naročnika zavezuje, da mora kršitev na področju plačila prispevkov za socialno varnost, ugotovljeno v potrdilu, ki ga je zavod za socialno varstvo izdal na podlagi zahteve, ki jo je naročnik vložil po uradni dolžnosti, šteti za razlog za izključitev iz postopka oddaje javnega naročila, če je kršitev obstajala na dan oddaje ponudbe za javno naročilo, čeprav kršitev na dan oddaje naročila oziroma v času preverjanja, ki ga je po uradni dolžnosti izvedel naročnik, ni več obstajala.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: italijanščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran