Na vsebino
EN
27. 10. 2016

Hörmann Reisen GmbH proti Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg

C‑292/15

„Predhodno odločanje – Javna naročila – Javne storitve avtobusnega potniškega prevoza – Uredba (ES) št. 1370/2007 – Člen 4(7) – Sklepanje pogodb s podizvajalci – Zahteva, da izvajalec sam opravi prevladujoči del javnih storitev potniškega prevoza – Obseg – Člen 5(1) – Postopek oddaje naročila – Oddaja naročila v skladu z Direktivo 2004/18/ES“

 

 

1.      Člen 5(1) Uredbe (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 1107/70 je treba razlagati tako, da pri postopku oddaje naročila javne storitve avtobusnega potniškega prevoza člen 4(7) te uredbe za to naročilo ostane veljaven.

2.      Člen 4(7) Uredbe št. 1370/2007 je treba razlagati tako, da ne nasprotuje temu, da naročnik izvajalcu, ki mu je naloženo upravljanje in izvedba javne storitve avtobusnega potniškega prevoza, kot je storitev v postopku v glavni stvari, določi 70‑odstotni delež samostojne izvedbe.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: nemščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran