Na vsebino
EN
7. 4. 2016

Antonio Tita, Alessandra Carlin, Piero Costantini proti Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario Generale del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (TRGA)

C-495/14

Predhodno odločanje - Člen 99 Poslovnika Sodišča - Direktiva 89/665/EGS - Javna naročila - Nacionalna zakonodaja - Stroški upravnega spora na področju javnih naročil - Pravica do učinkovitega pravnega sredstva - Odvračalni stroški - Sodni nadzor upravnih aktov - Načeli učinkovitosti in enakovrednosti

 

 

Člen 1 Direktive Sveta 89/665/EGS z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2007/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007, ter načeli enakovrednosti in učinkovitosti je treba razlagati tako, da ne nasprotujejo nacionalni zakonodaji, ki ob vložitvi tožbe pri upravnih sodiščih na področju javnih naročil nalaga plačilo stroškov postopka, kakršna je enotna taksa, ki je določena sorazmerno z vrednostjo spora.

 

 

Sklepa v slovenščini ni.

Jezik postopka: italijanščina.

Sklepa v angleščini ni.

Sklep v francoščini.

Sklep v italijanščini.

Sklepa v madžarščini ni.

Sklepa v nemščini ni.


Natisni stran