Na vsebino
EN
14. 7. 2016

TNS Dimarso NV proti Vlaams Gewest

C-6/15

Predhodno odločanje – Javna naročila storitev – Direktiva 2004/18/ES – Člen 53(2) – Merila za oddajo – Ekonomsko najugodnejša ponudba – Metoda ocenjevanja – Pravila ponderiranja – Obveznost naročnika, da v javnem razpisu opredeli ponderje meril za oddajo – Obseg obveznosti

 

 

Člen 53(2) Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev je treba glede na načelo enakega obravnavanja in obveznost preglednosti, ki iz njega izhaja, razlagati tako, da v primeru oddaje naročila storitev na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe z vidika naročnika ta ni dolžan potencialnih ponudnikov v obvestilu o javnem naročilu ali razpisni dokumentaciji v zvezi z zadevnim naročilom seznaniti z metodo ocenjevanja, ki jo bo uporabil za konkretno ocenjevanje in razvrščanje ponudb. Navedena metoda pa ne sme povzročiti spremembe meril za oddajo in njihovih relativnih ponderjev.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: nizozemščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran