Na vsebino
EN
24. 5. 2016

MT Højgaard A/S, Züblin A/S proti Banedanmark

C‑396/14

Predhodno odločanje – Člen 267 PDEU – Pristojnost Sodišča – Status predložitvenega organa kot sodišča – Javno naročilo v sektorju železniške infrastrukture – Postopek s pogajanji – Direktiva 2004/17/ES – Člen 10 – Člen 51(3) – Načelo enakega obravnavanja ponudnikov – Skupina, ki jo sestavljata dve družbi in ki je bila sprejeta kot ponudnica – Ponudba, ki jo predloži ena od dveh družb v svojem imenu, ker je bil zoper drugo družbo uveden stečajni postopek – Družba, za katero se šteje, da je lahko sama sprejeta kot ponudnica – Oddaja naročila tej družbi

 

 

Načelo enakega obravnavanja gospodarskih subjektov iz člena 10 Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev v povezavi z njenim členom 51 je treba razlagati tako, da naročnik ne krši tega načela, kadar enemu od dveh gospodarskih subjektov, ki sta bila del skupine podjetij, ki jo je kot tako ta naročnik pozval k oddaji ponudbe, dovoli, da nadomesti to skupino po njenem prenehanju in da v svojem imenu sodeluje v postopku za oddajo javnega naročila s pogajanji, če je dokazano, prvič, da ta gospodarski subjekt sam izpolnjuje zahteve, ki jih je opredelil navedeni naročnik, in drugič, da nadaljevanje njegovega sodelovanja v navedenem postopku ne povzroča poslabšanja konkurenčnega položaja drugih ponudnikov.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: danščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran