Na vsebino
EN
7. 4. 2016

Partner Apelski Dariusz proti Zarząd Oczyszczania Miasta

C-324/14

Predhodno odločanje – Javna naročila – Direktiva 2004/18/ES – Tehnična in/ali poklicna sposobnost gospodarskih subjektov – Člen 48(3) – Možnost sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov – Pogoji in podrobna pravila – Narava povezav med ponudnikom in drugimi subjekti – Sprememba ponudbe – Razveljavitev in ponovitev elektronske dražbe – Direktiva 2014/24/EU

 

 

1)      Člena 47(2) in 48(3) Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev v povezavi s členom 44(2) te direktive je treba razlagati tako, da:

–        dajeta vsakemu gospodarskemu subjektu pravico, da se za določeno javno naročilo sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi, če se naročniku dokaže, da bo imel kandidat ali ponudnik dejansko na voljo sredstva navedenih subjektov, ki so potrebna za izvedbo naročila, in

–        ni izključeno, da je uresničevanje navedene pravice v posebnih okoliščinah mogoče omejiti ob upoštevanju predmeta zadevnega naročila in njegovih ciljev. Za tak primer gre predvsem, kadar zmogljivosti, ki jih ima tretji subjekt in ki so nujne za izvedbo tega naročila, ni mogoče prenesti na kandidata ali ponudnika, tako da se zadnjenavedeni na navedene zmogljivosti lahko sklicuje le, če ta tretji subjekt neposredno in osebno sodeluje pri izvedbi navedenega naročila.

2)      Člen 48(2) in (3) Direktive 2004/18 je treba razlagati tako, da lahko naročnik ob upoštevanju predmeta določenega naročila in njegovih ciljev v posebnih okoliščinah za namene pravilne izvedbe zadevnega naročila v javnem razpisu ali razpisni dokumentaciji izrecno navede natančna pravila, v skladu s katerimi se gospodarski subjekt lahko sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov, če so ta pravila povezana in sorazmerna s predmetom in cilji navedenega naročila.

3)      Načeli enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije gospodarskih subjektov, ki sta navedeni v členu 2 Direktive 2004/18, je treba razlagati tako, da v okoliščinah, kakršne so te iz spora o glavni stvari, nasprotujeta temu, da naročnik po odpiranju ponudb, predloženih v okviru postopka oddaje javnega naročila, ugodi predlogu gospodarskega subjekta - ki je predložil ponudbo za celoto zadevnega naročila - da se njegova ponudba upošteva za namene oddaje samo nekaterih delov tega naročila.

4)      Načeli enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije gospodarskih subjektov, ki sta navedeni v členu 2 Direktive 2004/18, je treba razlagati tako, da zahtevata razveljavitev in ponovitev elektronske dražbe, na katero gospodarski subjekt, ki je predložil sprejemljivo ponudbo, ni bil povabljen, in sicer tudi če ni mogoče ugotoviti, da bi sodelovanje izključenega subjekta na dražbi spremenilo njen izid.

5)      V okoliščinah, kakršne so te iz postopka v glavni stvari, določb člena 48(3) Direktive 2004/18 ni mogoče razlagati ob upoštevanju določb člena 63(1) Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: poljščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran