Na vsebino
EN
28. 1. 2016

Consorzio Artigiano Servizio Taxi e Autonoleggio (CASTA) in drugi proti Azienda sanitaria locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea (ASL TO4), Regione Piemonte

C‑50/14

„Predhodno odločanje – Javna naročila – Člena 49 PDEU in 56 PDEU – Direktiva 2004/18/ES – Storitve reševalnega prevoza – Nacionalna zakonodaja, ki lokalne zdravstvene ustanove pooblašča, da dejavnosti reševalnega prevoza neposredno in brez javne objave oddajo registriranim prostovoljnim združenjem, ki izpolnjujejo zakonske zahteve, ter jim povrnejo nastale stroške – Dopustnost“
 

 

1.      Člena 49 PDEU in 56 PDEU je treba razlagati tako, da ne nasprotujeta nacionalni ureditvi, kakršna je v postopku v glavni stvari, ki lokalnim oblastem omogoča, da opravljanje storitev reševalnega prevoza z neposredno oddajo, brez kakršnekoli javne objave, oddajo prostovoljnim združenjem, če pravni okvir in sporazum, na podlagi katerih se izvaja dejavnost teh združenj, dejansko prispevata k socialnemu namenu in k uresničevanju ciljev solidarnosti in proračunske učinkovitosti.

2.      V primeru, ko država članica javnim organom dopušča, da za izvršitev nekaterih nalog neposredno uporabijo prostovoljna združenja, pravo Unije javnega organa, ki želi skleniti sporazume s takimi združenji, ne zavezuje, da mora prej primerjati ponudbe različnih združenj.

3.      V primeru, ko država članica, ki javnim organom dopušča, da za izvršitev nekaterih nalog neposredno uporabijo prostovoljna združenja, in ta združenja pooblašča za opravljanje nekaterih gospodarskih dejavnosti, je za določitev mej, v katerih se lahko te dejavnosti opravljajo, pristojna ta država. Vendar pa morajo te meje zagotavljati, da so te gospodarske dejavnosti postranske glede na vse dejavnosti, ki jih ta združenja opravljajo, in da prispevajo k uresničevanju njihove prostovoljne dejavnosti.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: italijanščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran