Na vsebino
EN
14. 1. 2016

„Ostas celtnieks“ SIA proti Talsu novada pašvaldība, Iepirkumu uzraudzības birojs

C‑234/14

„Predhodno odločanje – Javna naročila – Direktiva 2004/18/ES – Ekonomska in finančna sposobnost – Tehnična in/ali poklicna sposobnost – Člena 47(2) in 48(3) – Razpisna dokumentacija, ki za ponudnika določa obveznost, da mora s subjekti, na katerih sposobnost se sklicuje, skleniti pogodbo o sodelovanju ali ustanoviti družbo z neomejeno odgovornostjo“

 

 

Člena 47(2) in 48(3) Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev je treba razlagati tako, da nasprotujeta temu, da lahko naročnik v okviru razpisne dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje javnega naročila, ponudniku, ki se sklicuje na sposobnosti drugih izvajalcev, naloži, da s temi izvajalci pred oddajo navedenega naročila sklene pogodbo o sodelovanju ali ustanovi družbo z neomejeno odgovornostjo.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: latvijščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran