Na vsebino
EN
26. 11. 2015

MedEval – Qualitäts‑, Leistungs‑ und Struktur‑Evaluierung im Gesundheitswesen GmbH

C‑166/14

„Predhodno odločanje – Javna naročila – Direktiva 89/665/EGS – Načeli učinkovitosti in enakovrednosti – Revizijski postopki oddaje javnih naročil – Rok za vložitev zahtevka – Nacionalna zakonodaja, ki odškodninsko tožbo pogojuje s predhodno ugotovitvijo nezakonitosti postopka – Prekluzivni rok, ki začne teči ne glede na dejstvo, ali je vlagatelj zahtevka mogel vedeti za nezakonitost“

 

 

Pravo Evropske unije, zlasti načelo učinkovitosti, nasprotuje nacionalni ureditvi, ki vložitev odškodninske tožbe zaradi kršitve predpisa o javnem naročanju pogojuje s predhodno ugotovitvijo nezakonitosti postopka oddaje zadevnega naročila, ker je bil postopek izveden brez predhodne objave javnega razpisa, če je ta zahtevek za ugotovitev nezakonitosti predmet prekluzivnega roka šestih mesecev, ki začne teči na dan, ki sledi datumu oddaje zadevnega javnega naročila, in to ne glede na vprašanje, ali bi vlagatelj zahtevka mogel vedeti za nezakonitost, ki je vplivala na to odločitev naročnika.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: nemščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran