Na vsebino
EN
6. 10. 2015

Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato proti Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino – Città di Levico Terme in drugi

C‑61/14

„Predhodno odločanje – Direktiva 89/665/EGS – Javna naročila – Nacionalna zakonodaja – Stroški upravnega spora na področju javnih naročil – Pravica do učinkovitega pravnega sredstva – Odvračalni stroški – Sodni nadzor upravnih aktov – Načeli učinkovitosti in enakovrednosti – Polni učinek“

 

 

1.      Člen 1 Direktive Sveta 89/665/EGS z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2007/66/ES z dne 11. decembra 2007, ter načeli enakovrednosti in učinkovitosti je treba razlagati tako, da ne nasprotujejo nacionalni zakonodaji, ki ob vložitvi tožbe pri upravnih sodiščih na področju javnih naročil nalaga plačilo stroškov postopka, kakršna je zadevna enotna taksa iz postopka v glavni stvari.

2.      Člen 1 Direktive 89/665, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2007/66, ter načeli enakovrednosti in učinkovitosti ne nasprotujejo niti večkratnemu plačilu stroškov postopka posameznika, ki vloži več tožb, ki se nanašajo na isto oddajo javnega naročila, niti temu, da je posameznik zavezan plačati dodatne stroške postopka, da bi lahko navajal dodatne razloge glede iste oddaje javnega naročila v okviru tekočega sodnega postopka. Vendar mora nacionalno sodišče ob ugovarjanju zadevne stranke preizkusiti predmete tožb, ki jih vloži posameznik, ali razloge, ki jih ta navaja v okviru istega postopka. Če nacionalno sodišče ugotovi, da navedeni predmeti dejansko niso različni ali ne pomenijo znatne razširitve predmeta spora, ki se že obravnava, mora tega posameznika razbremeniti obveznosti plačila kumulativnih stroškov postopka.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: italijanščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran