Na vsebino
EN
25. 5. 2015

Kansaneläkelaitos

C‑269/14

Predhodno vprašanje – javna naročila – Direktiva 2004/18/ES – Člen 1, odstavek 4 – koncesija storitev – pojem – pogodba med organom socialnega varstva in taksi družbami, ki določa postopek po elektronski poti za neposredno poravnavanje stroškov prevoza zavarovancem in sistem rezervacij prevoznih sredstev

 

 

Člen 1, odstavek 4 Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev je treba razlagati tako, da se pogodba, kot je ta v glavni stvari, lahko šteje za »koncesijo storitev« v smislu te določbe, pod pogojem, da je naročnik prenesel celotno poslovno tveganje, ki nastane pri njem, ali pomemben delež tega tveganja, kar mora ugotoviti predložitveno sodišče ob upoštevanje vseh značilnosti, ki so povezane z izvrševanjem te pogodbe.

 

 

Sodbe v slovenščini ni. Prevod gesel in izreka opravila Dkom.

Jezik postopka: finščina.

Sodbe v angleščini ni.

Sodba v francoščini.

Sodbe v italijanščini ni.

Sodbe v madžarščini ni.

Sodbe v nemščini ni.


Natisni stran