Na vsebino
EN
16. 4. 2015

SC Enterprise Focused Solutions SRL proti Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

C‑278/14

Predhodno odločanje – Javna naročila – Blago – Tehnične specifikacije – Načeli enakega obravnavanja in nediskriminacije – Obveznost preglednosti – Sklicevanje na proizvod blagovne znamke – Presoja enakovrednosti proizvoda, ki ga je ponudil ponudnik – Ustavitev proizvodnje referenčnega proizvoda

 

 

Člen 23(8) Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 1251/2011 z dne 30. novembra 2011, se ne uporablja za javno naročilo, katerega vrednost ne dosega praga, določenega s to direktivo. V okviru javnega naročila, za katero navedena direktiva ne velja, ima pa nek čezmejni interes – kar mora preveriti predložitveno sodišče – je treba temeljna pravila in splošna načela Pogodbe DEU, zlasti načeli enakega obravnavanja in nediskriminacije ter obveznost preglednosti, ki iz tega izhaja, razlagati tako, da naročnik ponudbe, ki izpolnjuje zahteve iz obvestila o javnem naročilu, ne sme zavrniti ob opiranju na razloge, ki v tem obvestilu niso določeni.


 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: romunščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran