Na vsebino
EN
12. 3. 2015

eVigilo Ltd proti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

C‑538/13

Predhodno odločanje – Javna naročila – Direktivi 89/665/EGS in 2004/18/ES – Načeli enakega obravnavanja in preglednosti – Povezava med izbranim ponudnikom in naročnikovimi strokovnjaki – Obveznost upoštevanja te povezave – Breme dokaza o strokovnjakovi pristranskosti – Neobstoj vplivanja te pristranskosti na končni rezultat ocenjevanja – Roki za pritožbe – Izpodbijanje abstraktnih meril za oddajo – Pojasnila meril po obvestilu o izčrpnih razlogih za oddajo naročila – Stopnja skladnosti ponudb s tehničnimi specifikacijami kot merilo presoje

 

 

1.      Člen 1(1), tretji pododstavek, Direktive Sveta z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje (89/665/EGS), kakor je bila spremenjena z Direktivo 2007/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007, ter člene 2, 44(1) in 53(1)(a) Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev je treba razlagati tako, da načeloma ne nasprotujejo temu, da se nezakonitost ocenjevanja ponudb ponudnikov ugotovi le na podlagi dejstva, da je bil ponudnik očitno povezan z naročnikovimi strokovnjaki, ki so ocenjevali ponudbe. Naročnik mora v vsakem primeru preveriti obstoj morebitnih nasprotij interesov in sprejeti ustrezne ukrepe, da preveri, odkrije in odpravi nasprotja interesov. V okviru revizijskega postopka za razveljavitev odločbe o oddaji naročila zaradi pristranskosti strokovnjakov od neizbranega ponudnika ni mogoče zahtevati, naj konkretno dokaže pristransko ravnanje strokovnjakov. Zato mora nacionalno pravo določiti, ali in v kolikšni meri morajo pristojni upravni in sodni organi upoštevati okoliščino, da je morebitna pristranskost strokovnjakov vplivala oziroma ni vplivala na odločitev o oddaji naročila.

Člen 1(1), tretji pododstavek, Direktive 89/665, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2007/66, ter člene 2, 44(1) in 53(1)(a) Direktive 2004/18 je treba razlagati tako, da zahtevajo, da je pravica do revizije glede zakonitosti javnega razpisa po poteku roka, ki ga določa nacionalno pravo, dostopna razumno obveščenemu in običajno skrbnemu ponudniku, ki je pogoje javnega naročila lahko razumel, šele ko je naročnik, potem ko je ocenil ponudbe, predložil izčrpne informacije o razlogih za svojo odločitev. To revizijo je mogoče uveljavljati do poteka revizijskega roka zoper odločbo o oddaji naročila.

2.      Člena 2 in 53(1)(a) Direktive 2004/18 je treba razlagati tako, da načeloma naročniku omogočata, da kot merilo za ocenjevanje ponudb, ki so jih predložili ponudniki za javno naročilo, določita stopnjo njihove skladnosti z zahtevami iz dokumentacije javnega naročila.

 

  

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: litovščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran