Na vsebino
EN
18. 12. 2014

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze proti Data Medical Service Srl

C‑568/13

Predhodno odločanje – Javna naročila storitev – Direktiva 92/50/EGS – Člena 1(c) in 37 – Direktiva 2004/18/ES – Člena 1(8), prvi odstavek, in 55 – Pojma ‚ponudnik storitve’ in ‚gospodarski subjekt‘– Javna univerzitetna bolnišnica – Ustanova s pravno osebnostjo ter podjetniško in organizacijsko neodvisnostjo – Pretežno nepridobitna dejavnost – Institucionalni namen nudenja zdravstvenih storitev – Možnost ponujati enake storitve na trgu – Dovolitev sodelovanja pri postopku oddaje javnega naročila

 

 

 

1.      Člen 1(c) Direktive Sveta 92/50/EGS z dne 18. junija 1992 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil storitev nasprotuje nacionalni zakonodaji, ki izključuje sodelovanje javne bolnišnice, kot je ta iz postopka v glavni stvari, pri postopkih za oddajo javnih naročil zato, ker je ta bolnišnica javni gospodarski subjekt, kadar je tej ustanovi v skladu z njenimi institucionalnimi in statutarnimi cilji dovoljeno delovati na trgu in v delu, v katerem ji je to dovoljeno.

2.      Določbe Direktive 92/50, zlasti splošna načela svobodne konkurence, prepovedi diskriminacije in sorazmernosti, na katerih temelji ta direktiva, je treba razlagati tako, da ne nasprotujejo nacionalni zakonodaji, ki omogoča javni bolnišnici, kot je ta iz postopka v glavni stvari in ki sodeluje pri javnem razpisu, da, ker je financirana iz javnih sredstev, predloži ponudbo, s katero ne more tekmovati noben konkurent. Vendar pa naročnik pri preučitvi neobičajne nizkosti ponudbe na podlagi člena 37 te direktive lahko v okviru možnosti zavrnitve te ponudbe upošteva javno financiranje take ustanove.

 

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: italijanščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran