Na vsebino
EN
6. 11. 2014

Cartiera dell’Adda SpA proti CEM Ambiente SpA

C-42/13

Javna naročila – Načeli enakega obravnavanja in preglednosti – Direktiva 2004/18/ES – Razlogi za izključitev pri sodelovanju – Člen 45 – Osebni položaj kandidata ali ponudnika – Obvezna izjava glede osebe, navedene kot ‚tehnični direktor‘ – Nepredložitev izjave v ponudbi – Izključitev iz postopka oddaje naročila, ne da bi se dopustil popravek te opustitve

 

 

Člen 45 Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev, kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1177/2009 z dne 30. novembra 2009 v povezavi s členom 2 te direktive ter načelo enakega obravnavanja in obveznost preglednosti je treba razlagati tako, da ne nasprotujejo temu, da bi bil gospodarski subjekt iz postopka oddaje naročila izključen zato, ker ni spoštoval obveznosti iz razpisne dokumentacije, da svoji ponudbi priloži – sicer bo izključen – izjavo, iz katere izhaja, da zoper osebo, ki je v tej ponudbi navedena kot tehnični direktor tega subjekta, ni uveden kazenski postopek oziroma ta ni bila kazensko obsojena, kadar je naročniku – po preteku roka, določenega za predložitev ponudb – predložena takšna izjava ali pa je dokazano, da je bil za to osebo naziv tehnični direktor naveden pomotoma.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: italijanščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran