Na vsebino
EN
10. 7. 2014

Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici proti Comune di Milano

C‑358/12

Predhodno odločanje – Javna naročila – Naročila, ki ne dosegajo praga, določenega z Direktivo 2004/18/ES – Člena 49 PDEU in 56 PDEU – Načelo sorazmernosti – Pogoji za izključitev iz postopka oddaje naročil – Merila za priznanje sposobnosti v zvezi z osebnim položajem ponudnika – Obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost – Pojem ‚huda kršitev‘ – Odstopanje med dolgovanimi in plačanimi zneski, ki je višje od 100 EUR in presega 5 % dolgovanih zneskov

 

 

Člena 49 PDEU in 56 PDEU ter načelo sorazmernosti je treba razlagati tako, da ne nasprotujejo nacionalni ureditvi, ki glede javnih naročil gradenj, katerih vrednost je nižja od praga, določenega v členu 7(c) Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1177/2009 z dne 30. novembra 2009, naročnike zavezuje, da iz postopka oddaje takega naročila izključijo ponudnika, ki je odgovoren za kršitev v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost, če je odstopanje med dolgovanimi zneski in plačanimi zneski hkrati višje od 100 EUR in presega 5 % dolgovanih zneskov.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: italijanščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran