Na vsebino
EN
19. 6. 2014

Centro Hospitalar de Setúbal EPE, Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) proti Eurest (Portugal) – Sociedade Europeia de Restaurantes Lda

C-574/12

Predhodno odločanje – Javna naročila storitev – Direktiva 2004/18/ES – Oddaja naročila brez postopka javnega razpisa (oddaja in house) – Izbrani ponudnik, ki je pravno ločen od naročnika – Center za opravljanje storitev bolnišnične pomoči in podpore – Nepridobitno združenje, ki deluje v javnem interesu – Večina članov, ki jo tvorijo naročniki – Manjšina članov, ki jo tvorijo subjekti zasebnega prava, dobrodelna nepridobitna združenja – Dejavnost, ki se v višini najmanj 80 % letnega prometa opravlja za dobiček članov

 

 

Kadar je izbrani ponudnik javnega naročila nepridobitno združenje, ki deluje v javnem interesu in ki ima ob oddaji tega naročila med svojimi člani ne le subjekte javnega sektorja, temveč tudi zasebne ustanove socialne solidarnosti, ki izvajajo nepridobitne dejavnosti, pogoj v zvezi s „podobnim nadzorom“, določen s sodno prakso Sodišča, da bi se lahko javno naročilo štelo za posel in house, ni izpolnjen, tako da se uporabi Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: portugalščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran