Na vsebino
EN
8. 5. 2014

Technische Universität Hamburg-Harburg, Hochschul Informations System GmbH proti Datenlotsen Informationssysteme GmbH

C-15/13

Javna naročila blaga – Direktiva 2004/18/ES – Oddaja naročila brez uporabe postopka javnega razpisa – Oddaja ‚in house‘– Izbrani ponudnik, ki je pravno ločen od naročnika – Pogoj ‚podobnega nadzora‘ – Naročnik in izbrani ponudnik, med katerima ni razmerja nadzora – Tretji javni organ, ki nad naročnikom izvaja delni nadzor, nad izbranim ponudnikom pa nadzor, ki ga je mogoče opredeliti kot ‚podoben‘–‚Horizontalni ‚in house‘ posel‘

 

 

Člen 1(2)(a) Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev je treba razlagati tako, da je pogodba, katere predmet je dobava blaga in ki je sklenjena med univerzo, ki je naročnik in ki jo na področju naročil blaga in storitev nadzira mesto, na eni strani in družbo zasebnega prava, ki je v lasti države in organov lokalne samouprave, med katerimi je navedeno mesto, na drugi, javno naročilo v smislu te določbe in je zanjo torej treba uporabiti pravila o oddaji javnih naročil, določena s to direktivo.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: nemščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran