Na vsebino
EN
18. 11. 2004

Komisija Evropskih skupnosti proti Zvezni republiki Nemčiji

C-126/03

Neizpolnitev obveznosti države – Direktiva 92/50/EGS – Javna naročila – Storitve prevoza odpadkov – Postopek brez predhodne objave obvestila o naročilu – Pogodba, ki jo naročnik sklenil v okviru gospodarske dejavnosti, ki je podvržena konkurenci – Pogodba, ki jo je naročnik sklenil za oddajo ponudbe v postopku za oddajo javnega naročila – Dokazilo o usposobljenosti izvajalca – Možnost sklicevanja na usposobljenost tretjega – Podizvedba – Učinki sodbe, s katero je bila ugotovljena neizpolnitev obveznosti

 

 

Zvezna republika Nemčija ni izpolnila obveznosti iz Direktive Sveta 92/50/EGS z dne 18. junija 1992 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil storitev (UL L 209, str.1) s tem, da je mesto München (Nemčija) naročilo za prevoz odpadkov od mesta predaje na območju odstranjevanja Donau-Wald (Nemčija) do toplarne München-Nord (Nemčija) oddalo ob neupoštevanju postopkovnih določb, predvidenih v členu 8 v zvezi s členom 11(1) te direktive.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: nemščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran