Na vsebino
EN
10. 10. 2013

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser proti Manova A/S

C-336/12

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Javna naročila – Direktiva 2004/18/ES – Načelo enakega obravnavanja – Omejeni postopek – Razpis – Zahteva za vključitev zadnje objavljene bilance v kandidaturo – Neobstoj te bilance v kandidaturi nekaterih kandidatov – Možnost, da naročnik te kandidate pozove k predložitvi navedene bilance po izteku roka, določenega za predložitev kandidatur

 

 

Načelo enakega obravnavanja je treba razlagati tako, da ne nasprotuje temu, da naročnik po izteku roka za predložitev kandidatur v postopku javnega naročila pozove kandidata, naj predloži dokumentacijo, ki opisuje njegov položaj, kot je objavljena bilanca, katere obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev kandidature, je mogoče objektivno preveriti, če razpisna dokumentacija tega naročila ni izrecno določala, da jo je treba predložiti, sicer se kandidatura zavrže. Tak poziv ne sme neupravičeno koristiti ali škodovati enemu ali več kandidatom, na katere je bil naslovljen.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: danščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.

 


Natisni stran