Na vsebino
EN
10. 10. 2013

Swm Costruzioni 2 SpA, Mannocchi Luigino DI proti Provincia di Fermo

C-94/12

Javna naročila – Direktiva 2004/18/ES – Ekonomska in finančna sposobnost – Tehnična in/ali poklicna sposobnost – Člena 47(2) in 48(3) – Možnost gospodarskega subjekta, da se sklicuje na sposobnost drugih subjektov – Člen 52 – Sistem potrjevanja – Javna naročila gradenj – Nacionalna zakonodaja, ki zahteva potrdilo o usposobljenosti, ki ustreza kategoriji in vrednosti gradenj, ki so predmet javnega naročila – Prepoved sklicevanja na potrdila več subjektov za gradnje iz iste kategorije

 

 

Člena 47(2) in 48(3) Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev v povezavi s členom 44(2) te direktive je treba razlagati tako, da nasprotujeta nacionalnemu predpisu, kakršen je ta v postopku v glavni stvari, ki gospodarskim subjektom, ki sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila gradenj, na splošno prepoveduje sklicevanje na sposobnost več podjetij za isto kategorijo usposobljenosti.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: italijanščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran