Na vsebino
EN
13. 6. 2013

Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co. KG proti Kreis Düren

C-386/11

Javna naročila – Direktiva 2004/18/ES – Pojem ‚javno naročilo‘ – Člen 1(2)(a) – Pogodba, sklenjena med dvema lokalnima oblastema – Prenos bremena čiščenja nekaterih prostorov subjekta na drug subjekt za finančno nadomestilo

 

 

Pogodba, kakršna je ta v postopku v glavni stvari in s katero javni subjekt – ne da bi se za izvajanje skupne naloge javne službe vzpostavilo sodelovanje med javnima subjektoma, ki sta v pogodbenem razmerju – zaupa drugemu javnemu subjektu nalogo čiščenja nekaterih poslopij v poslovnih, upravnih in šolskih stavbah za finančno nadomestilo, ki naj bi ustrezalo stroškom, povzročenim z izvajanjem te naloge, obenem pa si pridrži pooblastilo za nadzor nad pravilnim izvajanjem te naloge, pri čemer lahko ta drugi subjekt izpolnjevanje navedene naloge zaupa tretjim osebam, ki lahko konkurirajo na trgu, je javno naročilo storitev v smislu člena 1(2)(d) Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: nemščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran