Na vsebino
EN
4. 6. 2013

Fastweb SpA proti Azienda Sanitaria Locale di Alessandria

C-100/12

Javna naročila – Direktiva 89/665/EGS – Revizija na področju javnih naročil – Tožba, ki jo zoper odločitev o oddaji naročila vloži ponudnik, čigar ponudba ni bila sprejeta – Tožba, ki temelji na razlogu, da izbrana ponudba ni v skladu s tehničnimi specifikacijami naročila – Nasprotna tožba izbranega ponudnika, ki temelji na nespoštovanju nekaterih tehničnih specifikacij naročila, kar zadeva ponudbo, ki jo je predložil ponudnik, ki je vložil to tožbo ­– Ponudbi, od katerih nobena ni v skladu s tehničnimi specifikacijami naročila – Nacionalna sodna praksa, ki nalaga predhoden preizkus nasprotne tožbe in, če je ta utemeljena, razglasitev glavne tožbe za nedopustno brez odločanja po vsebini –­ Združljivost s pravom Unije

 

 

Člen 1(3) Direktive Sveta z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje (89/665/EGS), kakor je bila spremenjena z Direktivo 2007/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007, je treba razlagati tako, da če izbrani ponudnik v revizijskem postopku uveljavlja ugovor nedopustnosti, ki temelji na neobstoju procesnega upravičenja ponudnika, ki je vložil tožbo, ker bi moral naročnik ponudbo, ki jo je predložil zadnjenavedeni, izločiti zaradi njene neskladnosti s tehničnimi specifikacijami, opredeljenimi v razpisni dokumentaciji, ta določba nasprotuje temu, da se navedena tožba po predhodnem preizkusu tega ugovora nedopustnosti razglasi za nedopustno, ne da bi se bilo treba izreči glede skladnosti ponudbe izbranega ponudnika, ki je dobil naročilo, in ponudbe ponudnika, ki je vložil glavno tožbo, z navedenimi tehničnimi specifikacijami.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: italijanščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran