Na vsebino
EN
29. 11. 2012

Econord SpA proti Comune di Cagno, Comune di Varese

C-182/11

Združeni zadevi C-182/11 Econord SpA proti Comune di Cagno, Comune di Varese in C-183/11 Econord SpA proti Comune di Solbiate, Comune di Varese.
 

 

Javna naročila storitev – Direktiva 2004/18/ES – Naročnik, ki nad izbranim subjektom, ki je od njega pravno ločen, izvaja podoben nadzor kot nad svojimi službami – Neobstoj obveznosti izvedbe postopka oddaje v skladu s pravili prava Unije (‚in house‘ oddaja) – Izbrani subjekt, ki ga hkrati nadzira več teritorialnih skupnosti – Pogoji za uporabo ‚in house‘ oddaje

 

 

Kadar več javnih organov, ki nastopajo kot naročniki, skupaj ustanovi subjekt, zadolžen za izvajanje njihovih nalog javne službe, ali kadar javni organ pridobi delež v takem subjektu, je pogoj – ki ga določa sodna praksa Sodišča Evropske unije, da morajo ti organi, da jim ne bi bilo treba izvesti postopka oddaje za javno naročilo v skladu s pogoji prava Unije, skupaj izvajati podoben nadzor, kot ga izvajajo nad svojimi službami – izpolnjen, če je vsak od teh organov udeležen v kapitalu in upravnih organih navedenega subjekta.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: italijanščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran