Na vsebino
EN
24. 1. 2008

Emm. G. Lianakis AE in drugi proti Dimosu Alexandroupolisu in drugim

C-532/06

Direktiva 92/50/EGS – Javna naročila storitev – Izvedba študije vpisovanja v kataster, urbanizacije in izvršitvenega akta za bivalno območje – Merila, ki jih je mogoče uporabiti kot ‚merila za ugotavljanje usposobljenosti‘ ali ‚merila za oddajo‘ – Ekonomsko najugodnejša ponudba – Spoštovanje meril za oddajo, določenih v razpisni dokumentaciji ali obvestilu o naročilu – Naknadna določitev ponderiranih koeficientov in podmeril k merilom za oddajo, navedenim v razpisni dokumentaciji ali obvestilu o naročilu – Načelo enakega obravnavanja gospodarskih subjektov in zahteva po preglednosti

 

 

Člen 36(2) Direktive Sveta 92/50/EGS z dne 18. junija 1992 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil storitev, kot je bila spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 97/52/ES z dne 13. oktobra 1997, kot ga je treba razumeti ob upoštevanju načela enakega obravnavanja gospodarskih subjektov in zahteve po preglednosti, ki izhaja iz njega, nasprotuje temu, da naročnik v okviru postopka oddaje naročila naknadno določi ponderirane koeficiente in podmerila k merilom za oddajo, navedenim v razpisni dokumentaciji ali v obvestilu o naročilu.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: grščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran