Na vsebino
EN
7. 6. 2012

Insinööritoimisto InsTiimi Oy

C-615/10

Direktiva 2004/18/ES – Javna naročila na področju obrambe – Člen 10 – Člen 296(1)(b) ES – Zaščita bistvenih interesov varnosti države članice – Trgovina z orožjem, strelivom in vojaškimi sredstvi – Proizvod, ki ga naročnik nabavi izrecno v vojaške namene – Možnost pretežno enake uporabe tega proizvoda v civilne namene – Naprava z vrtljivo ploščo (‚tiltable turntable‘) za elektromagnetne meritve – Neizvedba javnega razpisa v skladu s postopki iz Direktive 2004/18

 

 

Člen 10 Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev v povezavi s členom 296(1)(b) ES je treba razlagati tako, da državi članici dovoljuje, da za javno naročilo, ki ga odda naročnik na področju obrambe za nabavo opreme, ki je sicer izrecno predvidena za vojaške namene, vendar pa je mogoča tudi pretežno enaka civilna uporaba te opreme, ne uporabi postopkov iz navedene direktive, le če je na podlagi značilnosti te opreme zanjo mogoče šteti, da je bila zasnovana in razvita, tudi zaradi bistvenih sprememb, posebej za vojaške namene, za preveritev česar je pristojno predložitveno sodišče.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: finščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran