Na vsebino
EN
17. 3. 2011

Strong Segurança SA proti Município de Sintra in Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança

C-95/10

Javna naročila storitev – Direktiva 2004/18/ES – Člen 47(2) – Neposredni učinek – Veljavnost za storitve iz Priloge II B k direktivi

 

 

Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev ne ustvarja obveznosti za države članice, da uporabijo člen 47(2) te direktive tudi za naročila, ki se nanašajo na storitve, navedene Prilogi II B k tej direktivi. Vendar ta direktiva ne preprečuje državam članicam in morebiti naročnikom, da v svoji zakonodaji oziroma dokumentih, ki se nanašajo na naročilo, določijo tako uporabo.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: portugalščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran