Na vsebino
EN
18. 11. 2010

Evropska komisija proti Irski

C-226/09

Neizpolnitev obveznosti države – Direktiva 2004/18/ES – Postopki za oddajo javnih naročil – Dodelitev pogodbe za opravljanje storitev tolmačenja in prevajanja – Storitve, vključene v Prilogo II B k tej direktivi – Storitve, glede katerih ni treba spoštovati vseh zahtev iz te direktive – Tehtanje meril za dodelitev, določeno po predložitvi ponudb – Sprememba tehtanja po prvem pregledu predloženih ponudb – Spoštovanje načela enakega obravnavanja in obveznosti preglednosti

 

 

1.      Irska s spremembo tehtanja meril za oddajo naročila za zagotovitev storitev tolmačenja in prevajanja po začetnem pregledu predloženih ponudb ni izpolnila obveznosti, ki ji jih nalagata načelo enakega obravnavanja in iz njega izhajajoča obveznost preglednosti, kot ju razlaga Sodišče Evropske unije.

2.      Tožba se v preostalem zavrne.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: angleščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran